Valdība apstiprina subsīdijas elektroauto iegādei

EV mežš

Šodien, 21. decembrī, Ministru kabinets izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto atklātā projekta iesniegumu konkursa nolikumu, t.sk. vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību, atbalstot elektromobiļu un ārēji lādējamu hibrīdauto iegādi ar mērķi veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

VARAM atbalsta programmā ir ietvērusi virkni nosacījumu, lai šādu transportlīdzekļu iegāde būtu pieejama pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam, lai elektromobiļus un ārēji lādējamus hibrīdauto varētu iegādāties iedzīvotāji, kas ikdienā regulāri darba vai privātām vajadzībām izmanto automašīnas.

Transporta nozare rada gandrīz trešo daļu no kopējām Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisijām, kur lielākais emisiju avots ir tieši autotransports. Kaut arī transporta sektora dekarbonizācija nav sasniedzama ar vienu risinājumu, kopumā nākotnē šī sektora radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums lielā mērā būs saistīts tieši ar elektrifikāciju.  Atbalsta programma būs viens no pasākumiem, lai veicinātu Latvijas virzību uz klimata mērķu sasniegšanu un sniegtu iedzīvotājiem iespēju iegādāties un izmantot mūsdienīgus un modernus transportlīdzekļus ikdienas pārvietošanās nolūkiem.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!)

Atbalsta programmas ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 10 000 000 eiro. Finansējuma apmērs jauniem elektromobiļiem noteikts 4500 eiro, lietotiem elektromobiļiem un jauniem ārēji lādējamiem hibrīdauto – 2 250 eiro. Vienlaikus papildu atbalstu 1000 eiro apmērā varēs saņemt par esoša transportlīdzekļa norakstīšanu, nododot to apstrādes uzņēmumam saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu, kā arī būs iespēja saņemt auto tirgotāja sniegto papildu atlaidi vai citu vienu vai vairākus stimulējošus risinājumus.

Pēc VARAM rīcībā esošās informācijas šobrīd tirgū ir pieejami vismaz divi mazas klases jauni elektromobiļu modeļi ar bāzes vērtību līdz 25 000 eiro un vismaz 15 dažādi mazas, vidējas, apvidus un kravas klases elektromobiļu modeļi ar bāzes vērtību līdz 40 000 eiro.

Ņemot vērā pieejamā finansējuma apjomu, VARAM prognozē, ka kopējais iegādāto elektromobiļu un ārēji lādējamu hibrīdauto skaits varētu sasniegt 3 800, kā rezultātā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ar konkursa ietvaros iegādātajiem transportlīdzekļiem būtu ap 9 800 tCO2 gadā jeb 49 000 tCO2 monitoringa periodā (5 gadi).

10 darba dienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā SIA “Vides investīciju fonds” izsludinās projektu konkursu, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Vides investīciju fonda tīmekļvietnē. Mēneša laikā tiks pieņemti projektu iesniegumi no VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” pārziņā esošajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrētajiem komersantiem (auto tirgotājiem), kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkojis un reģistrējis transportlīdzekļu tirdzniecības vietu. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas un līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, auto tirgotājs drīkstēs piedāvāt iedzīvotājiem iegādāties elektromobiļus un ārēji lādējamos hibrīdauto ar plānoto valsts atbalstu.

 

Uzlādēts viedoklis

Godīgi sakot, līdz pat pēdējam brīdim nelikās, ka pieņems. Tagad ir jāsapurinās un no februāra varētu sākt pieteikties subsīdijai. Labā ziņa ir tā, ka atbalsts ir pieejams arī operatīvajā līzingā un ir pacelti cenu griesti līdz 60’000 € pirms PVN. Kopumā, visus atbalstus savelkot kopā, ir iespējams iegūt 6’500 € atbalstu jaunam elektroauto. Tā Dartz Freze Nikrob EV var izmaksāt vien 3’500 €, ja nav mainījusies cena, un Dacia Spring Electric – 11’000 €.

Diemžēl, projekts uzrakstīts tā, ka Latvijā reģistrētos lietotos EV nevarēs tirgot ar subsīdiju – automašīna nedrīkst būt ilgāk par 6 mēnešiem Latvijā reģistrēta.

 

Avots uzladets.lv

Back to top