Latvijas autoparks un tā CO2 izmeši

Latvijā ir viens no vecākajiem autoparkiem Eiropā, kas rada daudz kaitīgu dūmgāzu izmešu. Tie ikdienā bojā mūsu veselību un ir nopietns šķērslis Latvijas uzņemto CO2 izmešu samazināšanas saistību izpildē! Ko valdībai būtu jādara, lai Latvijā gandrīz ikviens varētu atļauties braukt ar zaļu auto?

Šajā lapā esošo valsts klimata politikas pasākumu simulācijas rīks ļauj gan ikvienam politiķim un ierēdnim, gan arī katram parastam Latvijas valsts pilsonim saprast, ar kādiem mūsu valstij pieejamiem, nedārgiem valsts atbalsta rīkiem Latvija var gan sasniegt valstij obligātos ES klimata politikas mērķus CO2 emisiju mazināšanas ziņā.

Galvenais secinājums ir viens – faktiski vienīgais reālais veids, kā Latvija var sasniegt tās uzņemtos mērķus CO2 izmešu samazināšanā, ir padarīt pieejamus vairumam valsts iedzīvotāju mazlietotus zemu emisiju auto, ieviešot likumdošanā t.s. Zaļo auto segmentu!

Latvijas auto parka izmešu simulācija

* Līdz 130g/km CO2 Zaļu auto segmenta ieviešanu - Lietotiem auto transporta ekspluatācijas nodevas atbrīvojums līdz 130g/km CO2 NEDC un Jauniem auto atbrīvojums līDz 130g/km pēc WLTP
* Elektroauto iegādes atbalsts - 7000EUR jaunam un 3500EUR lietotam pasažieru auto subsīdija, 9000EUR atbalsts jaunam vieglajam komerctransportam. Kā arī 100% PVN norakstīšana priekšnodoklī visā automobiļa ekspluatācijas ciklā, kā arī atbrīvojumi no visām transporta nodevām.
* PLUG-IN HYBRID iegādes atbalsts - 4000EUR jaunam un 2000EUR lietotam pasažieru auto, 4500EUR vieglajam komerctransportam iegādes subsīdija, kā arī 100% PVN norakstīšana priekšnodoklī visā automobiļa ekspluatācijas ciklā, kā arī atbrīvojumi no visām transporta nodevām.
* Nolietoto auto utilizācijas atbalsts - Vecāku par 10 gadi auto utilizācijas atbalsts 2500 EUR apmērā, ja pērk vietā Zaļu Auto 130g/km vai Elektroatuo vai Plug-In Hybrid
* Importa ierobežojumi – izmantojot nodokļu instrumentus ierobežot automašīnu virs 130g/km importu.

Autoparka struktūra

Zemo emisiju auto – Automašīnas ar iekšdedzes dzinēju, CO2 izmešu līmeni zem 130 g/km
Netīrie auto – Automašīnas ar iekšdedzes dzinēju, CO2 izmešu līmeni virs 130 g/km
Tīrie auto – Hibrīd automašīnas ar CO2 izmešu līmeni līdz 50 g/km
Elektroauto – Automašīnas ar elektrodzinēju, CO2 izmešu līmeni 0 g/km

* Simulācijā izmantoti CSSD dati par Latvija reģistrētajām vieglajām pasažieru (M1) un vieglajām kravas (N1) automašīnām, kuras veikušas ikgadējo tehnisko apskati un tām ir spēkā esoša OCTA polise.
* 2021 - 2029 gadu autoparka pieaugums modelēts ņemot vērā vidējo vēsturisko pieaugumu, kā arī datus par fakstisko auto īpatsvaru Latvijas mājsaimniecībās (Tikai 49% Latvijas mājsaimniecību ir vismaz viens auto).
* Jaunu auto importā ir ņemts vērā nākotnes striktie CO2 izmešu rādītāju prasības no EK pret auto ražotājiem
* Dabīgais elektroauto pieaugums ir balstīts uz auto ražotāju paziņojumiem un prognozēm par noietu nākotnē.
* ievērojamas izmaiņas jaunu auto importā ir paredzamas ar EURO7 iestāšanos no 2025.g., kas atspoguļojas prognozēs
* Lietoto auto importā ir prognozēts dabīgs vidējo CO2 izmešu uzlabošanās, jo a/m vidēji kļūst tīrākas. Jāņem vērā, ka virs 60% no importētiem lietotiem auto ir virs 10g+ veci
* Simulācijā ir ņemta vērā arī dabīga nolietotā autoparka norakstīšana.
* Simulācijāir ņemta vērā līdzšinējā auto importa struktūra. Importētas tiek aptuveni 70 000 automašīnas gadā, no kurām 28% ir jaunas bet 72% lietotas automašīnas.
* Tiek ņemts vērā, ka vidējais M1/N1 auto nobraukums LV autoparkā sastāda 14 500km/gadā

Back to top