Aizliedz tirgot iekšdedzes automašīnas no 2035.g.

Rīga, satiksme

Eiropadome 28. martā paziņoja, ka ir pieņēmusi stingrākus CO2 emisiju standartus jaunām automašīnām un furgoniem, kas rezultējas, ka no 2035.g. būs aizliegts Eiropā tirgot iekšdedzes automašīnas un furgonus.

Jauno noteikumu mērķis ir samazināt emisijas no autotransporta, kurā ir vislielākā emisiju daļa no transporta, un nodrošināt pareizo stimulu automobiļu rūpniecībai pāriet uz nulles emisiju mobilitāti, vienlaikus nodrošinot nepārtrauktu inovāciju šajā nozarē. Jaunie noteikumi nosaka šādus mērķus:

  • CO2 emisiju samazinājums par 55% jaunām automašīnām un 50% jauniem furgoniem no 2030. līdz 2034. gadam salīdzinājumā ar 2021. gada līmeni,
  • CO2 emisiju samazinājums par 100% gan jaunām automašīnām, gan furgoniem no 2035. gada.

Es priecājos redzēt, ka ES pilda savus solījumus ar Fit for 55 paketi. Jaunie noteikumi pavērs iespējas jaunākajām tehnoloģijām un radīs stimulu rūpniecībai investēt nākotnē, kurā nav fosilās degvielas.

Romina Pourmokhtari, Zviedrijas klimata un vides ministre

No 2025. gada līdz 2029. gada beigām darbosies regulējošs stimulu mehānisms nulles un zemu emisiju transportlīdzekļiem (ZLEV). Šī mehānisma ietvaros, ja ražotājs atbilst noteiktiem nulles un zemu emisiju transportlīdzekļu pārdošanas kritērijiem, tas var tikt apbalvots ar mazāk stingriem CO2 mērķiem.

Regulā ir ietverta atsauce uz sintētisko degvielu (e-degvielu). Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumu reģistrēt transportlīdzekļus, kas darbojas tikai ar CO2 neitrālu degvielu, pēc 2035. gada saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Regulā ir iekļauta pārskatīšanas klauzula, kas paredz, ka 2026. gadā Komisija rūpīgi izvērtēs progresu, kas panākts, lai sasniegtu 2035. gada 100 % emisiju samazināšanas mērķus, un iespējamo nepieciešamību tos pārskatīt. Pārskatīšanā tiks ņemta vērā tehnoloģiju attīstība, tostarp attiecībā uz spraudņa hibrīdu tehnoloģijām (PHEV) un dzīvotspējīgas un sociāli taisnīgas pārejas uz nulles emisiju nozīmi.

Turklāt regula ietver citus noteikumus, piemēram:

  • pakāpeniski samazinot emisijas kredītu maksimālo apjomu, ko ražotāji var saņemt par ekoinovācijām, kas pārbaudāmi samazina CO2 emisijas uz ceļiem, līdz maksimāli 4 g/km gadā no 2030. gada līdz 2034. gada beigām (pašlaik noteikts 7 g/km gadā),
  • kopēja ES metodoloģija, kas Komisijai jāizstrādā līdz 2025. gadam, lai novērtētu visu ES tirgū laisto automašīnu un furgonu CO2 emisiju dzīves ciklu, kā arī šo transportlīdzekļu patērēto degvielu un enerģiju.

Regula saglabā atkāpi maza apjoma ražotājiem (piemēram, Ferrari) līdz 2035. gada beigām.

Pret šo lēmumu, kas stāsies spēkā ar brīdi, kad to publicēs ES oficiālajā izdevumā, balsoja Polija un balsot atturējās Itālija, Bulgārija un Rumānija.

 

Avots uzladets.lv

 

Back to top