Izveidota Baltijas ekspertu darba grupa ilgtspējīgas e-mobilitātes attīstībai Baltijas valstīs

Audi Q8 e-tron

Īstenojot vienotu Baltijas ilgtspējīgas e-mobilitātes attīstības projektu, izveidota Baltijas ekspertu darba grupa. Pirmajā sanāksmē tā iepazinās ar šā brīža e-mobilitātes attīstību un aktuālajiem jautājumiem katrā no Baltijas valstīm, kā arī vienojās par darba plānu vienotas e-mobilitātes attīstības veicināšanā. Viens no nākamajiem soļiem ir Baltijas un Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņas vizīte, kas no 12.–14.aprīlim norisināsies Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Baltijas darba grupā pārstāvēti eksperti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valsts pārvaldes (tostarp ministriju un pašvaldību pārvaldes līmenī), nevalstiskajām organizācijām un biedrībām. Tās mērķis ir veicināt kopēju izpratni par konstruktīvas sadarbības nepieciešamību vienotas e-mobilitātes attīstības veicināšanā visās trīs Baltijas valstīs.

Rezultātā iecerēts izstrādāt valdlīniju plānu vienotas un ilgtspējīgas e-mobilitātes attīstībai Baltijā, ieviešot Eiropas Savienības (ES) Zaļā kursa pamatnostādnes klimata izmaiņu ierobežošanā, virzoties uz klimata neitralitāti, kā arī ieceri no 2035. gada atteikties no jaunu auto reģistrēšanas ar iekšdedzes dzinējiem.

Drīzumā paredzēta darba grupas pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas pārstāvjiem, kas jau patlaban īsteno efektīvu ilgtspējīgas e-mobilitātes veicināšanas politiku un ir vadošā valsts pasaulē ar lielāko elektrisko automašīnu skaitu uz vienu iedzīvotāju.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgas e-mobilitātes vienotu attīstību Baltijas valstīs, ir daudz stratēģisku jautājumu, kas sākotnēji jārisina valstiskā līmenī, izstrādājot ilgtspējīgas mobilitātes attīstības pamatnostādnes. Domājot par vides ilgtspēju, ir jāņem vērā, ka mobilitātes paradumi mainās un pieprasījums pēc elektroauto ar katru dienu aug. Līdz ar to arī taktiskā līmenī ir jārūpējas par elektroauto un uzlādes infrastruktūras pieejamības veicināšanu. Mums ir, no kā gūt labās prakses piemēru – pieredzes apmaiņa ar Norvēģiju, kas ir vadošā valsts pasaulē e-mobilitātes attīstības jomā, var būt nozīmīgs pagrieziena punkts Baltijas valstu straujākai pārejai uz ilgtspējīgas mobilitātes risinājumiem. Vienlaikus tas stirpinātu arī reģiona enerģētisko neatkarību ilgtermiņā. Esmu pārliecināta, ka ekspertu darba grupā tiks apkopota labākā prakse no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī Norveģijas, lai to varētu vienoti ieviest Baltijas valstīs.

“Møller Baltic Import” izpilddirektore Ilze Grase-Ķibilde

Plānojot darbu pie ES Zaļā kura pamatnostādņu ieviešanas atbilstoši Fit to 55 mērķrādītājiem, ir svarīgi veicināt starpnozaru sadarbību. Baltijas ekspertu darba grupas izveide ir viens no soļiem  pretī pārdomātai un vienotai mobilitātes politikas izstrādei. Ir jādomā par mērķtiecīgu infrastruktūras attīstību un ērta uzlādes tīkla izveidi gan pilsētās, gan uz valsts autoceļiem, tostarp reģionāli salāgotu uzlādes infrastruktūru, lai pārvietošanās ar elektroauto būtu ērta un pieejama ikvienam ne tikai līdz mūsu valstu robežām, bet arī tālāk uz Eiropu.

Dins Merirands, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Plānots, ka Baltijas ilgtspējīgas e-mobilitātes attīstības projekta ietvaros no 12.–14.aprīlim notiks Norvēģijas ekspertu pieredzes apmaiņas vizītes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet maija sākumā ekspertu grupa dosies vizītē uz Oslo, lai piedalītos vienā no lielākajām mobilitātes konferencēm Eiropā “Nordic EV Summit 2023” un pēc tam apmainītos ar iegūto informāciju un izstrādātu turpmāku aktivitāšu plānu e-mobilitātes attīstībai Baltijas valstīs.

Baltijas ilgtspējīgas e-mobilitātes attīstības projekta iniciators ir “Møller Baltic Import”, kas ar Norvēģijas Tirdzniecības kameras atbalstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īsteno aktivitātes e-mobilitātes veicināšanā. Projekta iniciatīvu atbalsta arī Norvēģijas vēstniecība Latvijā ar pārstāvniecībām Lietuvā un Igaunijā.

Back to top