Vācija atver uzlādes staciju dotāciju pieteikumu iesūtīšanu tiešsaistē

Vācijā pieteikumus finansējumam uzlādes infrastruktūras attīstībai jau iespējams iesniegt, pieteikuma procesam esot pilnībā tiešsaistē. Jaunums – ir svarīgs izņēmums saistībā ar klientu stāvvietām.

Vadlīnijās sava piektā izsludinātā finansēšanas projekta “Elektrisko transportlīdzekļu uzlādes infrastruktūra Vācijā” ietvaros Federālā ministrija BMVI atbalsta līdz pat 7000 parasto un 3000 ātrās uzlādes punktu izveidi.

Privātie ieguldītāji, pilsētas un pašvaldības no šī brīža līdz 2020.gada 17.jūnijam var iesniegt pieteikumus, izmantojot īpašu tīmekļa vietni. Finansējumu var saņemt par investīcijām, kas saistītas ar aparatūru, kā arī tīkla pievienojuma izmaksām standarta un ātrās uzlādes punktiem.

Noteikumi nosaka, ka federālā valdība segs līdz 50 procentiem no attiecināmajām izmaksām. Kā vienmēr, viens no priekšnoteikumiem ir, ka uzlādes punktiem ir jābūt publiski pieejamiem un jāizmanto atjaunojamo elektroenerģiju.

Šajā uzaicinājumā finansēšanas projektu iesniegšanai tiek izmantots arī tiešsaistes atrašanās vietas rīks, kas identificē pieejamības nepilnības valsts mēroga veikalu tīklā. Ar šāda instrumenta palīdzību BMVI vēlas īpaši likvidēt esošos “baltos punktus” uzlādes infrastruktūras tīklā, piemērojot attiecīgi maksimālās finansējuma kvotas teritorijās ar augstu pieprasījumu.

Piektajā aicinājumā iesniegt finansēšanas projektus federālā valdība īpašu uzmanību pievērš uzlādes punktiem klientu stāvvietās. Ņemot to vērā, BMVI uzsver, ka šajā gadījumā nav jānodrošina nepārtraukta piekļuve uzlādes stacijām. Taču ir obligātas minimālās prasības: “Pieejamība ir jāgarantē vismaz divpadsmit stundas katru darba dienu,” norādīts projektu pieteikšanas noteikumos. Tas nozīmē, ka pirmo reizi jebkurš uzņēmums ar klientu autostāvvietu – neatkarīgi no tā, vai tas ir lielveikals vai vidējā izmēra rūpnīca – var gūt labumu arī no subsīdijām uzlādes infrastruktūras attīstībai.

Nesen veiktajā starpposma atskaitē Federālā valdība paziņoja, ka Federālās uzlādes infrastruktūras programmā vidēji tikai nedaudz mazāk par 60 procentiem pieteikumu tiek apstiprināti – galvenokārt tāpēc, ka ir liels pieteikumu skaits. Līdz 2019.gada decembrim ir uzstādīti aptuveni 7400 uzlādes punkti, kas saņēma finansējumu no “Federālās uzlādes infrastruktūras programmas”. Vēl 12600 uzlādes punktu uzstādīšana ir apstiprināta, bet tie vēl nav izbūvēti.

Informācijas avoti –  now-gmbh.de, twitter.com, now-gmbh.de

Back to top