ES iegulda miljonus transporta elektrifikācijas projektos

ES ir piešķīrusi vairāk nekā 54 miljonus eiro vairākiem transporta projektiem ar alternatīvām transporta sistēmām. Līdz šim tiek sniegts finansējums projektiem Spānijā, Itālijā un Francijā.

Detalizētāk – ES maksā par 108 elektrisko, H2 un dabasgāzes autobusu iepirkšanu Barselonā, tostarp infrastruktūras pielāgošanu, 303 elektrisko autobusu iegādi, ieskaitot uzlādes infrastruktūras pielāgošanu Parīzē un 255 uzlādes stacijām Itālijā.

Tas ir rezultāts otrajam aicinājumam piešķirt finansējumu saskaņā ar CEF Transport Blending Facility programmu. Pirmajā uzaicinājumā uz desmit projektiem jau ir piešķirti 70 miljoni eiro. Programmas mērķis ir izmantot valsts dotācijas, lai pārliecinātu privātā sektora dalībniekus sniegt ieguldījumu transporta nozares ilgtspējas un efektivitātes uzlabošanā Eiropā ar būtisku līdzdalību.

Programma ir tā sauktais rolling call, kas nozīmē, ka pieteikumi tiek saņemti nepārtraukti un projekti tiek apstiprināti regulāri. Tas beigsies, kad budžets būs izsmelts, vai līdz 2021.gada martam, atkarībā no tā, kurš termiņš pienāks pirmais. “Programma mobilizē resursus gan no ES, gan privātā sektora,” norāda Eiropas Savienības Inovāciju un tīklu izpildaģentūras direktors Dirks Bekers (Dirk Beckers). Tas parāda, kā valsts un privātā sektora ieguldījumu apvienojums transporta nozarē var palīdzēt izveidot kontinenta vajadzībām atbilstošu infrastruktūru.

Komisija savā paziņojumā nesniedz sīkāku informāciju par iepriekš minētajiem elektromobilitātes projektiem. Tomēr kopš jūnija ir zināms, ka Barselonā transporta uzņēmums Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) plāno papildus elektriskajiem autobusiem iegādāties arī ūdeņraža autobusus. Parīzes sabiedriskā transporta operators RATP līdz 2024.gadam pilsētā plāno izvietot līdz 800 elektriskos autobusus. Itālijā iepriekš minētās 255 uzlādes stacijas ir jābūvē kopā ar Eiropas transporta tīklu (TEN-T) un tā saukto visaptverošo tīklu.

Informācijas avots ec.europa.eu

Back to top